Συγκρότημα κατοικιών

Eπί των οδών Μωσαίου, Φοίβου & Γ.Σιτέ

Φωτογραφίες